Nerd Royale2019-09-17T20:57:08+02:00

Nerd Royale

Vår egen turnering, Nerd royale settes opp for tredje gang på LANmine: Old But Gold. Dette er ikke en turnering i ET spill, men 12. Det spinnes et lykkehjul før hver runde i en 1v1 duell der ruten det hjulet lander på er spillet det skal kjempes i. De aktuelle spillene avsløres nærmere lanet, så følg med for oppdateringer. Er du god i alle spill? Da kan du bevise det i Nerd Royale, kun på LANmine!

Påmelding skjer ved compo:desk i hallen, bracketen kan du følge på denne siden når turneringen starter. Husk å lese reglene før de melder deg på!

Premier kommer

Esports Lan Gaming

22 User(s) Online Join Server
 • Mr.Worldwide
 • Tollef
 • Marsell
 • kdfsa
 • Jona
 • day.night

Regler

1.1 Dommere

Turneringens hoveddommer er Compo Crew. De vil ha siste ord i alle situasjoner. Besluttninger som blir tatt av dommeren gjelder over alle regler som blir tatt opp i reglementet.

1.2 Hold deg oppdatert

Disse reglene er skrevet av Compo Crew og vi reserverer oss retten til å legge til, fjerne eller endre regler til enhver tid, uten forvarsel. Vi oppfordrer alle til å lese reglene med jevne mellomrom slik at du er sikker på at du følger de mest oppdaterte reglene.

1.3 Aksept

Ved å bli med på denne turneringen bekrefter alle deltakere at de er enig og godtar reglene for turneringen og at alle dommeres beslutning overstyrer alle regler.

2.1 Format

Denne turneringen vil spilles som en Single Elimination turnering.

2.2 Konsept

Spillere møtes i en match hvor de får tildelt 3 tilfeldige spill fra en pott på 12 spill. Før hver match kan hver enkelt deltaker fjerne 2 spill fra denne potten. Man får ikke vite hvilke spill motstanderen har fjernet fra potten og begge sider kan fjerne de samme spillene. Spillene velges ved at deltakerne spinner et lykkehjul en gang hver, dommer tar siste spinn.

For å vinne en match må man vinne 2 av 3 omganger. En omgang består av ett spill, regler for hvordan man vinner en omgang er definert i punkt 4.

3.1 Klientinnstillinger

All bruk av scripts er forbudt med unntak av buy, toggle, demo og jumpthrow scripts.


Kommandoer, parametere som ikke er tillat:

 • mat_hdr_enabled
 • +mat_hdr_enabled 0/1
 • +mat_hdr_level 0/1/2

Alle overlays er forbudt ingame med unntak av:

 • cl_showpos 1
 • cl_showfps 1
 • net_graph 0/1

3.2 Tjenerinnstillinger

 1. Ingen spilltjenertillegg er tillatt med mindre annet er spesifisert i punktene under.
 2. Spilltjeneren må ha VAC installert og aktivert.
 3. eBot er tillatt.
 4. Lag må laste ned de offisielle konfigurasjonsfilene fra Gamer.no . Disse må lastes opp til lagets spilltjener for at korrekte innstillinger skal kunne lastes inn. Det er begge lags ansvar å påse at innstillingene er korrekte.
 5. sv_pure skal være satt til «1» i alle kamper, dette er ufravikelig og obligatorisk.
 6. Begge lag er ansvarlig for å kontrollere spilltjener-innstillingene. Ved påbegynt spill regnes innstillingene som godtatt av begge lag, og vil ikke gi rett til klageadgang etter kampen.

3.3 Kampformat

 1. I turneringspill vil kampformatet bestå av et oddetall perioder som spilles til et lag har oppnådd majoritet i antall kamper. Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, eller best av 5 osv.
 2. Hvis ikke annet er kommunisert, benytter ESLG Valve’s Active Duty maps.

3.4 Oppsett og start

 1. Alle 10 spillere skal være klare inne på serveren før kampen starter. Her følges tidsfristene som er satt.
 2. Alle spillere skal ta opptak av alle kampene fra sitt eget perspektiv i tilfelle dette blir nødvendig å se på ved en senere anledning.

3.5 Sidevalg og KNEIVrunde

 1. Valg av side blir avgjort ved en knivrunde. Laget som vinner knivrunden bestemmer hvilken side laget skal starte på.

3.6 Feil ved spilltjener

 1. Om det skulle oppstå en feil ved spilltjeneren som er til hinder for at kampen kan fortsette, og dette finner sted før det har blitt fullført tre runder skal hele kampen restartes. Om det oppstår en feil etter tre runder er omme skal admin kontaktes av lagkapteinene.

3.7 Frakobling av spiller

 1. En kamp kan kun restartes dersom en spiller blir frakoblet før det første “kill” i den første runden av kampen. Etter dette skal kampen pauses ved rundeslutt. Lagene skal vente minst 15 minutter før kampen kan bli gjenopptatt. Om en spiller ikke får koblet til må laget erstatte spilleren eller velge å spille med 4 spillere.

3.8 Spillerbytte

 1. Spillerbytte kan foregå gjennom hele kampen så lenge innbytter er deltaker på arrangementet. Pausefunksjonen (freezetime) kan benyttes når dette skal gjøres så fremt at motstanderlaget har blitt informert om dette.. Pausen skal ikke overstige 5 minutter.

3.9 Pausefunksjon/Freezetime

 1. Ved pause må laget som ber om det ha en gyldig grunn. Om det ikke finnes en gyldig grunn kan kampen startes igjen. Om et lag ber om pause uten gyldig grunn straffes det med en advarsel.
 1. Spillere og lag kan be om å pause kampen der problemer oppstår som gjør det umulig for lag eller spiller å fortsette kampen. Dersom problemet er lokalt hos en spiller og ikke lar seg løses innen rimelig tid, må laget finne en innbytter eller fortsette kampen uten å få løst problemet.
 2. Lagene har lov til å be om en taktisk pause per “map”. Pausens varighet skal ikke overstige 60 sekunder.

3.10 Overtime

 1. Overtime spilles med maks 3 runder

Innstillinger for overtime er som følger:

 • mp_maxrounds 6
 • mp_startmoney 10000