Csgo2019-09-17T20:23:57+02:00

CS:GO

Hovedturneringen på LANmine 29 er igjen CS:GO. Den deles opp i 2 dager slik at innledende kamper spilles fredag, og finaler på lørdag. For å delta må man være et lag på 5 personer og ha egen maskin med spillet CS:GO. Har du ikke et lag kan du melde i fra til compo:desk så slår vi deg sammen med andre lag som mangler spillere. Påmeldingen til turneringen skjer ved compo:desk, husk å lese reglene nøye før du melder deg på. Bracketen kan følges på denne siden når turneringen starter. Vi kommer også til å sette opp en stream i kantina.

I tillegg får vi besøk av selveste Landor som skal caste semi og finaler på lørdagskvelden. Landor er en kjent caster i det norske CS miljøet, og caster blant i Telialigaen, Blast pro series og andre store turneringer.

Premier kommer

Esports Lan Gaming

25 User(s) Online Join Server
 • Bothe
 • GswSkog
 • day.night
 • Lotinusen
 • Magnix
 • Fabian "Battlegamer" Gaustad

Regler

1.1 Generelt

Alle kamper spilles som best av en (Bo1) med unntak av grand finalen som spilles som best av tre (Bo3).

Vinneren av en kamp blir kåret etter et av kriteriene nedenfor er oppfylt.

 • Et lag vinner 16 runder
 • Et lag gir seg eller trekker seg
 • Ved “draw” vil det bli kåret en vinner gjennom “overtime”


Nå alle kamper er over regnes serien som ferdigspilt og turneringen fortsetter til neste serie.

2.1 Før kamp

Alle lag plikter til å møte opp med alle spillere til god tid slik at det ikke blir unødvendige forsinkelser.


Skulle det oppstå tekniske problemer under kampen for spiller eller lag skal admin for turneringen kontaktes snarest.

Admin kan velge å utsette en kamp om dette er nødvendig etter å ha fått en gyldig grunn.

2.2 Oppvarming, tidsbestemmelser og annet

Det forventes at alle spillere er klare 10 minutter før kampstart.

Oppvarming kan foregå frem til 10 minutter før kampstart

Lag skal senest 10 minutter før kampstart bekrefte ovenfor admin at de er klare.


Det er kun lagkaptein som skal benytte seg av in game chatten ved nødvendige tilfeller.


“Toxic” oppførsel vil bli slått ned på og kan føre til diskvalifisering hvis admin føler dette er nødvendig.

3.1 Klientinnstillinger

All bruk av scripts er forbudt med unntak av buy, toggle, demo og jumpthrow scripts.


Kommandoer, parametere som ikke er tillat:

 • mat_hdr_enabled
 • +mat_hdr_enabled 0/1
 • +mat_hdr_level 0/1/2

Alle overlays er forbudt ingame med unntak av:

 • cl_showpos 1
 • cl_showfps 1
 • net_graph 0/1

3.2 Tjenerinnstillinger

 1. Ingen spilltjenertillegg er tillatt med mindre annet er spesifisert i punktene under.
 2. Spilltjeneren må ha VAC installert og aktivert.
 3. eBot er tillatt.
 4. Lag må laste ned de offisielle konfigurasjonsfilene fra Gamer.no . Disse må lastes opp til lagets spilltjener for at korrekte innstillinger skal kunne lastes inn. Det er begge lags ansvar å påse at innstillingene er korrekte.
 5. sv_pure skal være satt til «1» i alle kamper, dette er ufravikelig og obligatorisk.
 6. Begge lag er ansvarlig for å kontrollere spilltjener-innstillingene. Ved påbegynt spill regnes innstillingene som godtatt av begge lag, og vil ikke gi rett til klageadgang etter kampen.

3.3 Kampformat

 1. I turneringspill vil kampformatet bestå av et oddetall perioder som spilles til et lag har oppnådd majoritet i antall kamper. Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, eller best av 5 osv.
 2. Hvis ikke annet er kommunisert, benytter ESLG Valve’s Active Duty maps.

3.4 Oppsett og start

 1. Alle 10 spillere skal være klare inne på serveren før kampen starter. Her følges tidsfristene som er satt.
 2. Alle spillere skal ta opptak av alle kampene fra sitt eget perspektiv i tilfelle dette blir nødvendig å se på ved en senere anledning.

3.5 Sidevalg og KNEIVrunde

 1. Valg av side blir avgjort ved en knivrunde. Laget som vinner knivrunden bestemmer hvilken side laget skal starte på.

3.6 Feil ved spilltjener

 1. Om det skulle oppstå en feil ved spilltjeneren som er til hinder for at kampen kan fortsette, og dette finner sted før det har blitt fullført tre runder skal hele kampen restartes. Om det oppstår en feil etter tre runder er omme skal admin kontaktes av lagkapteinene.

3.7 Frakobling av spiller

 1. En kamp kan kun restartes dersom en spiller blir frakoblet før det første “kill” i den første runden av kampen. Etter dette skal kampen pauses ved rundeslutt. Lagene skal vente minst 15 minutter før kampen kan bli gjenopptatt. Om en spiller ikke får koblet til må laget erstatte spilleren eller velge å spille med 4 spillere.

3.8 Spillerbytte

 1. Spillerbytte kan foregå gjennom hele kampen så lenge innbytter er deltaker på arrangementet. Pausefunksjonen (freezetime) kan benyttes når dette skal gjøres så fremt at motstanderlaget har blitt informert om dette.. Pausen skal ikke overstige 5 minutter.

3.9 Pausefunksjon/Freezetime

 1. Ved pause må laget som ber om det ha en gyldig grunn. Om det ikke finnes en gyldig grunn kan kampen startes igjen. Om et lag ber om pause uten gyldig grunn straffes det med en advarsel.
 1. Spillere og lag kan be om å pause kampen der problemer oppstår som gjør det umulig for lag eller spiller å fortsette kampen. Dersom problemet er lokalt hos en spiller og ikke lar seg løses innen rimelig tid, må laget finne en innbytter eller fortsette kampen uten å få løst problemet.
 2. Lagene har lov til å be om en taktisk pause per “map”. Pausens varighet skal ikke overstige 60 sekunder.

3.10 Overtime

 1. Overtime spilles med maks 3 runder

Innstillinger for overtime er som følger:

 • mp_maxrounds 6
 • mp_startmoney 10000